Privacybeleid

Inleiding

dQ&A wil uw privacy beschermen en eerbiedigen. Wij beschouwen het niet als vanzelfsprekend dat u ons informatie verschaft. Wij gebruiken uw informatie met respect en op verantwoordelijke wijze en beschermen die zorgvuldig.

In dit privacybeleid wordt uiteengezet wanneer en waarom wij informatie verzamelen over de personen die onze enquêtes invullen, onze website bezoeken, klanten en andere partijen die geïnteresseerd zijn in dQ&A; hoe wij die informatie gebruiken, onder welke omstandigheden wij de informatie aan anderen kunnen doorgeven en hoe wij de informatie beveiligen.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus bezoek deze pagina af en toe om te zien of er wijzigingen zijn en of u deze accepteert. Dit privacybeleid is voor het laatst in augustus 2019 gewijzigd.

Alle vragen over dit privacybeleid en onze werkwijzen omtrent privacy moeten via e-mail worden gestuurd naar privacy@d-qa.com of per post naar dQ&A, 804 Haight Street, San Francisco, CA 94117, Verenigde Staten.

Wie is dQ&A?

dQ&A is een sociale onderneming die zich ervoor inzet het leven van mensen met diabetes te verbeteren. Veel van onze medewerkers hebben in hun persoonlijke leven met diabetes te maken. Wij proberen in nauwe samenwerking met duizenden patiënten en zorgverleners betrouwbare antwoorden te vinden op belangrijke vragen over diabetes. Deze respondenten worden ingedeeld in commissies of ‘panels’. Wij worden betaald door onze klanten, die de antwoorden van de panels op deze vragen gebruiken om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen, betere producten te ontwikkelen en waarheidsgetrouwe beweringen te kunnen doen in advertenties en goedkeuringsaanvragen. Wij werken hard om het vertrouwen van patiënten te verdienen met onze onafhankelijkheid en betrokkenheid bij diabetes en omdat wij onze klanten voorzien van oprechte antwoorden.

Welke informatie wij verzamelen

Respondenten

De informatie die we verzamelen over de personen die onze enquêtes beantwoorden, omvat onder andere:

 • Naam en contactgegevens, bijvoorbeeld een e-mailadres
 • Demografische en medische informatie zoals uw leeftijd, welk type diabetes u hebt en welke diabetesmedicijnen u gebruikt
 • Gegevens over uw computer/mobiel apparaat en browser, zoals uw IP-adres, type apparaat en type browser
 • Informatie over uw deelname aan eerdere enquêtes, zoals op welke enquête-uitnodigingen u hebt gereageerd en hoe laat u de enquêtes hebt ingevuld
 • Andere informatie die u verschaft via deelname aan onze onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld uw mening over een bepaald diabetesproduct of -onderwerp.

Wij verzamelen, bewaren en verwerken deze gegevens omdat u zo vriendelijk was ons daar toestemming voor te geven toen u lid werd van ons panel of toen u een enquête invulde. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door op de link Afmelden onder aan onze e-mails te klikken, of door een e-mail te sturen naar privacy@d-qa.com, of een brief naar dQ&A, 804 Haight Street, San Francisco, CA 94117, Verenigde Staten.

dQ&A verzamelt niet bewust, en vraagt niet om, persoonsgegevens over personen onder de achttien zonder daarvoor eerst toestemming te verkrijgen van een ouder of voogd. Personen onder de 18 komen niet in aanmerking voor deelname aan onze onderzoekspanels. In plaats daarvan vragen wij ouders en voogden om onze enquêtes en andere onderzoeken namens hun kind in te vullen. Soms moeten voor een project personen van onder de 18 deelnemen. In die gevallen vragen wij eerst toestemming van de ouder of voogd voordat wij contact opnemen met het kind. Als wij erachter komen dat een kind jonger dan achttien om welke reden dan ook ten onrechte is aangemeld bij ons panel, verwijderen wij de persoonsgegevens van het kind uit onze dossiers.

Klanten en derden

Aan onze klanten en andere partijen die geïnteresseerd zijn in dQ&A verstrekken wij resultaten van ons onderzoek of informatie over dQ&A of diabetes, zoals informatieve e-mails. We sturen onze klanten (zoals u wellicht verwacht) ook zo nu en dan een enquête.

In het kader van deze activiteiten verzamelen we informatie, zoals:

 • Naam, functie en contactgegevens, bijvoorbeeld een e-mailadres
 • Gegevens over uw computer/mobiel apparaat en browser, zoals uw IP-adres, type apparaat en type browser
 • E-mail- en enquêteresponsgeschiedenis, zoals welke e-mails u hebt geopend, op welke e-mails u hebt geklikt en welke enquêtes u hebt beantwoord.
 • Andere informatie die u mogelijk verstrekt tijdens uw deelname aan onze enquêtes, zoals uw mening over onze diensten.

We verzamelen, bewaren en verwerken deze gegevens omdat dit nodig is om u de onderzoeksdiensten te leveren die u hebt gekocht, of omdat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven toen u zich opgaf voor de mailinglijst. U kunt uw toestemming voor de mailinglijst op elk gewenst moment intrekken door op de link Afmelden onder aan onze e-mails te klikken, of door een e-mail te sturen naar privacy@d-qa.com, of een brief naar dQ&A, 804 Haight Street, San Francisco, CA 94117, Verenigde Staten.

Bezoekers van de dQ&A-website

Zoals vrijwel elke website verzamelen ook de websites van dQ&A informatie via cookies en vergelijkbare technologie. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt om onze websites te bezoeken, uw besturingssysteem en de versie die u gebruikt, uw IP-adres, uw globale geografische locatie afgeleid uit uw IP-adres, uw browsertype, welke pagina’s u op onze websites bekijkt, en of en op welke wijze u communiceert met het materiaal op onze websites.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

dQ&A gebruikt de gegevens die het verzamelt voor een aantal doeleinden, waaronder:

Om panelleden uitnodigingen of andersoortige berichten te sturen

Van tijd tot tijd sturen wij u uitnodigingen om deel te nemen aan lopende onderzoeksprojecten. Wij gebruiken uw gegevens niet alleen om u zulke verzoeken te sturen, maar ook om te bepalen welke personen het meest voor deelname in aanmerking komen. Daarnaast sturen wij u af en toe andere informatie over dQ&A en communiceren wij met u als u vragen hebt of zorgen kenbaar maakt.

Vragen van klanten beantwoorden

Als u deelneemt aan ons onderzoek, analyseren wij de gegevens die u en andere respondenten ons geven om vragen omtrent diabetes van onze klanten te beantwoorden en inzicht te verschaffen in de ervaringen en meningen van diabetici. In de regel analyseren wij grote aantallen antwoorden tegelijk (zodat wij bijvoorbeeld kunnen melden dat 67% van de patiënten ontevreden is met product X) en bieden wij de uitkomsten van onze analyse schriftelijk of in presentatievorm aan onze klanten aan. De uitkomsten die wij aan onze klanten geven, zijn volledig anoniem. Wij zullen klanten nooit informatie geven waaruit uw identiteit kan worden afgeleid, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Betaling van onze panelleden

Wij gebruiken uw gegevens, zoals uw naam en e-mail- of postadres, ook om u dankbetalingen te sturen voor uw deelname aan onze onderzoeksprojecten.

De enquête-ervaring verbeteren

Wij kunnen uw antwoorden uit eerdere enquêtes gebruiken om te bepalen welke onderzoeksprojecten voor u relevant zijn en u vragen laten overslaan als u die in het verleden al hebt beantwoord. Wij verzamelen gegevens over uw apparaat en browser om enquêtes voor dat type apparaat te kunnen optimaliseren. Wij bewaren uw IP-adres om zeker te weten dat u dezelfde enquête niet twee keer beantwoordt.

Bedrijfsinformatie over dQ&A

We gebruiken uw gegevens mogelijk om u e-mails te sturen met informatie over dQ&A en de diabetesgemeenschap, zoals updates over het bedrijf, het onderzoek dat we doen en wat dat betekent voor mensen met diabetes, of over nieuwe producten.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Wij respecteren uw privacy en uw recht om controle uit te oefenen op uw persoonsgegevens. In geen geval verkopen of verhuren wij gegevens die u als persoon identificeren aan derden.

Rapportage

Wanneer wij onze conclusies aan onze klanten meedelen, doen wij dat meestal via anonieme, geaggregeerde gegevens. Dat betekent dat uw antwoorden worden samengevoegd met die van anderen en dat niemand kan worden geïdentificeerd. Wanneer wij met kleinere groepen of individuele personen spreken, delen wij mogelijk wel individuele antwoorden met onze klanten, maar die houden wij altijd anoniem. In zeldzame gevallen kan er een belangrijke reden bestaan om de identiteit van een panellid prijs te geven, maar dat doen wij alleen nadat wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen van de persoon en zorgvuldig de reden hebben uitgelegd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als iemand een zeer ernstig ongewenst voorval heeft gemeld in verband met het gebruik van een bepaald hulpmiddel of geneesmiddel en de fabrikant meer informatie wenst om de veiligheid van anderen te beschermen.

Externe dienstverleners die namens ons werken

Wij gebruiken de diensten van een klein aantal zorgvuldig geselecteerde externe dienstverleners die ons helpen bij ons werk. Deze dienstverleners zijn subcontractanten die helpen met diensten als het sturen van uitnodigingen, het verzamelen van antwoorden op vragen, het opslaan van gegevens, het uitvoeren van statistische berekeningen en het versturen van cheques. Om deze diensten mogelijk te maken, moeten wij uw gegevens gedeeltelijk of geheel delen met de dienstverleners. Wanneer wij gebruikmaken van externe dienstverleners, delen wij echter niet meer persoonsgegevens dan nodig om de dienst uit te voeren. Daarnaast hebben wij overeenkomsten gesloten die de dienstverleners ertoe verplichten uw gegevens te beveiligen en niet voor andere doeleinden (zoals reclame) te gebruiken. Wij kiezen alleen dienstverleners in de VS of EU, waar ze zich ook moeten houden aan alle wetgeving met betrekking tot de beveiliging en geheimhouding van persoonlijk identificeerbare en gezondheidsgerelateerde gegevens.

Overdracht van uw gegevens naar locaties buiten Europa

Wij willen panelleden in de Europese Unie (EU) erop wijzen dat de gegevens die u aan ons verschaft naar landen buiten de EU kunnen worden verzonden, in de meeste gevallen omdat de gebruikte servers zich in een ander geografisch gebied bevinden. Zo is ons bedrijf gevestigd in de VS en bewaren wij sommige gegevens op servers in de VS. Door uw persoonsgegevens aan ons te verschaffen, gaat u akkoord met deze verzending, opslag of verwerking. Als wij uw gegevens naar een locatie buiten de EU verzenden, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven volgens dit privacybeleid.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wanneer u ons persoonsgegevens meedeelt, nemen wij maatregelen die ervoor zorgen dat deze veilig worden behandeld. Zo slaan wij gegevens waaraan u herkend kan worden en die u verschaft, op in computersystemen met beperkte toegang in beveiligde gebouwen. Daarnaast vereisen wij van onze externe dienstverleners dat ze adequate maatregelen nemen voor fysieke beveiliging en gegevensbeveiliging. Al uw gegevens worden in versleutelde vorm bewaard en wij houden persoonsgegevens waaraan u herkend kunt worden waar mogelijk apart van andere informatie die u ons hebt gegeven. Dit betekent dat de gegevens waar wij mee werken normaal gesproken anoniem zijn, wat het beveiligingsrisico helpt te verminderen. (De belangrijkste uitzonderingen op deze regel gelden wanneer u deelneemt aan een enquête of vraaggesprek, of wanneer wij uw betalingen verwerken.) Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig om de desbetreffende diensten aan onze klanten te leveren.

Uw rechten

U hebt het recht te bepalen hoe wij uw gegevens gebruiken. Afhankelijk van de wetgeving ter plaatse kan dit op de volgende manieren:

 • U kunt ons vragen om een kopie van de gegevens die wij over u bewaren;
 • U kunt ons op de hoogte stellen van veranderingen in uw gegevens en u kunt ons vragen gegevens die wij over u bewaren, te corrigeren;
 • U kunt ons vragen de gegevens die wij over u bewaren te wissen of te beperken
 • U kunt bezwaar maken tegen specifieke manieren waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken
 • U kunt ons ook vragen de persoonsgegevens die u aan ons hebt gegeven, naar derden te sturen.

Voor zover wij uw persoonsgegevens gebruiken met uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De eenvoudigste manier om dat te doen, is door op de ‘afmelden’-link te klikken, die u in elk van onze uitnodigingen vindt.

U kunt ons ook e-mailen via privacy@d-qa.com of een brief sturen naar dQ&A, 804 Haight Street, San Francisco, CA 94117, VS.